Blogg

Översiktsplan

Idag är det sista dagen för att lämna synpunkter på samrådshandlingen till ny Översiktsplan för Borås. Moderaterna har lämnat ett yttrande, men redan i mars förra året vi tog vara på möjligheten att ge inspel till arbetet med...LÄS MER

Borås behöver ett nytt ledarskap

Idag har kommunfullmäktige ett av de viktigaste mötena under året. Idag diskuterar vi hur året 2016 gick? Som Kommunstyrelsens förste vice ordförande har jag förmånen att få hålla ett inledningstal.  Jag återger det nedan och observera...LÄS MER

Inte tillräckligt bra företagsklimat

Bättre men inte tillräckligt bra det är rubriken för ett pressmeddelande som skickats från Borås Stad. Pressmeddelandet handlar resultaten av den enkät, Insikt, som görs av SKL, Sveriges kommuner och landsting, och som på nationell nivå presenteras under...LÄS MER

Blogg på BT

Denna möjlighet, att få skriva om det som fyller mina dagar, kunde jag inte tacka nej till. Denna dag är fylld av förberedelser inför veckans fullmäktigemöte då vi ska debattera årsredovisning, personalredovisning, m m, samt förberedelser...LÄS MER