Blogg

Vi måste alla reagera

Under hashtagen #metoo har tusentals kvinnor vittnat om mäns sexuella trakasserier och övergrepp inom en rad olika branscher. En persons tweet har utvecklats till en världsomspännande rörelse med en väldig styrka.

Under hashtagen #imaktenskorridorer har över 1600 kvinnor undertecknat ett uppror mot sexuella övertramp och trakasserier inom politiken. Därför har vi ikväll en manifestation i Kommunfullmäktige i Borås, på samma vis som det varit i Göteborgs kommunfullmäktige och i Riksdagen. Två kvinnor från partierna i Borås kommunfullmäktige läser upp texter från kvinnor som berättat om sina upplevelser. Viktigt att notera är att ingen av texterna är knutna till politiken i Borås och dess närhet.

Anledningen till att jag valt att vara med under kvällens manifestation är flera. Dels för att jag naturligtvis blivit illa berörd av de berättelser som jag fått ta del av och genom att läsa en berättelse bidrar jag till att belysa den sexism som avslöjats i de politiska rummen. Dels som en markering från Moderaterna att vi tydligt tar avstånd från dessa beteenden.

Att vi kvinnor står tillsammans, oavsett politisk tillhörighet, visar att det finns gemensamma erfarenheter och vi måste på allvar  hantera missförhållanden även inom den politiska världen. Den positiva kraft som #metoo-rörelsen medfört får inte endast resultera i manifestationer eller rinna ut i sanden, utan vi måste ta berättelserna på allvar och arbeta för en förändring i hela samhället. Sexuellt våld och sexuella trakasserier måste upphöra. Det är vi kvinnor från samtliga partier rörande överens om.

Vad är det som leder fram till en kultur där det anses vara accepterat att använda sig av våld, trakasserier och härskartekniker för att hävda sin egen makt? Något enkelt svar på frågan finns väl inte.

Det händer att jag och mina kvinnliga kollegor då och då blir bemötta utifrån att vi är kvinnor och inte politiker. Varje gång det händer är det vars och ens ansvar att reagera och sätta gränser för vad som är ok eller inte ok. Det gäller inte endast oss kvinnor utan i alla fall en person blir utsatt, kommenterad, särbehandlad utifrån att denne tillhör en grupp. Som moderat är det en självklarhet att reagera, eftersom vår idébakgrund bygger på individens frihet att forma sitt liv som den anser vara bäst för denne själv.

Jag har reagerat, reagerar och kommer fortsättningsvis att reagera. Det gör jag även om jag anses vara besvärlig, pinsam, eller annat. Det är min skyldighet som politiker, kvinna och medmänniska.