Blogg

Trygghet, Växtkraft och Ordning och reda

Nu har vi, Moderaterna i Borås, äntligen presenterat vårt valmanifest för media. Ja, jag skriver äntligen, eftersom vi under lång tid har funderat, diskuterat och formulerat. Nu är vi redo att möta väljare som vill tala med oss om hur Borås kan bli en ännu bättre plats att leva, bo och arbeta i. När vi har formulerat våra förslag för morgondagens Borås har vi självklart haft kommuninvånarnas bästa framför ögonen och vi utgår från de tre viktiga prioriteringarna, trygghet, växtkraft och ordning och reda.

Föräldrar ska känna sig trygga när de lämnar barnen till förskolan. Elever ska känna sig trygga när de går till skolan. De äldre ska känna sig trygga med att det finns en bostad att flytta till när de egna krafterna inte räcker till. Vi kommer att ta tryggheten på allvar, såväl på gator och torg som i hemmet och i välfärden.

Tryggheten är ju en förutsättning för att människor ska få växtkraft. Den växtkraft som man får när man kan försörja sin familj. Som man får när man klarat av sina studier och som företaget får när man erbjudit någon en anställning. Växtkraft får en kommun genom att det finns företag som erbjuder anställning och att det finns både bostäder och fungerande infrastruktur.

För att kommunens service, förskolor, skolor och omsorg ska upplevas att leva upp till de förväntningar som finns från kommuninvånarna krävs det att det är ordning och reda. Att det är ordning och reda i kommunens ekonomi, eftersom ekonomiska anpassningar hämmar utveckling av tjänster och kvalitet. Ordning och reda i klassrummet, för att studiero ska råda och för att eleverna ska kunna utveckla sina kunskaper. Ordning och reda behöver också råda i politiken och de politiska besluten. Kommuninvånarna ska kunna följa och förstå på vilka grunder som beslut tas och de ska vara säkra på att fattade beslut genomförs. Ordning och reda innebär att kommuninvånarna känner sig trygga med att de får den kommunala service som utlovas och att företag vågar både etablera sig och ometablera sig i Borås.  Ja, saker och ting hänger ihop.

När vi möter väljarna i valrörelsen kommer vi berätta att vi kommer att ta tryggheten på allvar, att vi kommer att prioritera Borås och boråsarnas växtkraft och att vi kommer att hålla ordning och reda. Det är viktiga prioriteringar för hela Borås – såväl för staden som för landsbygden.

Vi ses i valrörelsen!