Blogg

Vad är ett löfte värt?

Efter gårdagens budgetmöte har jag, trots att jag själv är politiker, anledning att fundera över vad en politikers ord egentligen är värt.

Vi moderater har talat mycket om vikten av värdighet och trovärdighet i politiken. Vikten av att presentera trovärdiga förslag för att göra Borås ännu bättre för boråsarna. Kan vi inte stå för det som uttrycks är det ju ingenting värt. Vi vill inte presentera politiska förslag som är ogenomförbara och enbart populistiska. Vi vill kunna stå för de utfästelser som vi ger.

Vi politiker bjuds då och då in till möten. Det är lika intressant varje gång att möta både nya och redan bekanta väljare.

”Stort tack för ert engagemang i Fristadbygdens frågor och för att ni tog er tid att träffa oss. ”Så löd en mening i det mejl som jag fick i veckan. Mejlet var från styrelsen i Framtid Fristad och skickades med anledning av det stormöte som hölls i Missionskyrkan den 13 november.
Mötet samlade en stor publik som kom för att lyssna till inbjudna politiker från partierna i Borås kommunfullmäktige.

Publiken ville ha svar på viktiga frågor för Fristadsbygden såsom ny idrottshall, säker trafikmiljö och en aktivitetspark. Varje partirepresentant fick möjlighet att ge besked om vad just deras parti tänkte kring de frågor som ställdes.

Som representant från moderaterna kände jag mig väl förberedd på frågorna eftersom vi redan hade uttryckt vår hållning i det budgetförslag som vi presenterat den 6 nov.
I budgetförslaget skriver vi om vikten av att orter utanför Borås också får tillgång till trygg trafikmiljö genom gång- och cykelbanor. Vi har skrivit om aktivitetsplatsen i Fristad och jag kunde ge besked om hur vi tänkte kring att investera i en ny idrottshall i Fristad.

Beträffande en aktivitetsplats i Fristad sa alla de andra partierna att de naturligtvis var positiva till en sådan.

Döm om min förvåning när det igår endast var Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna som röstade för Moderaternas förslag på tillägg till Borås Stads budget för 2018. Förslaget löd enligt följande.

. ”Organisationen Framtid Fristad har lyft en fråga till kommunen gällande aktivitetsplats i centrala Fristad. En plats är utpekad. Borås stad ska föra ytterligare dialog med Trafikverket, för att lösa de trafikfrågorna som krävs, innan planeringen kan fortsätta”

Det jag funderar över idag är om vissa partier är beredda att säga vad som helst för att göra en publik nöjda? Var engagemanget bara på låtsas? Jag undrar eftersom fyra partier (S, V, Mp och Sd) igår röstade tvärs emot vad de uttryckte på stormötet i Fristad. Ett sådant beteende skadar inte bara deras eget anseende som politiker, utan det skadar alla politiker som i framtiden kommer att mötas av skeptiska, irriterade och kanske även arga väljare. På grund av vad de fyra partierna gjorde igår kommer även jag som moderat få svara på frågan – vad är ditt ord värt?

Jag kan i alla fall med stolthet säga till Fristadsborna – vi moderater har kämpat för Fristadsbygden!