Blogg

Trygghet - Växtkraft - Ordning och reda

Budgetdiskussion i dagarna två. Det har vi varje år i Borås Kommunfullmäktige. Budgetdiskussionen inleds med att varje parti har ett inledningsanförande. Nedan kan ni ta del av mitt anförande. Observera att det talade ordet gäller.

Det var en gång en stad någonstans i världen. Den staden hade i många år styrts av sex partier som tyckte mycket om varandra och som lyckades utveckla sin stad till något som invånarna gillade starkt. Politikerna som styrde staden hade, i och för sig, fått god hjälp av ett framgångsrikt fotbollslag och ett framgångsrikt näringsliv för att skapa känslan om en framgångsrik stad.

Så blev det val och plötsligt valde två av de styrande partierna att lämna det goda samarbetet. De hade med lock och pock om fina uppdrag övertalats att samarbeta med de tidigare politiska motståndarna. Men det nya, rödgröna, styret fick ingen egen majoritet och då tog den nya oppositionen, Allianspartierna, ett stort ansvar. Genom en särskild överenskommelse fick det största politiska blocket styra staden.

Ytterligare ett val kom och återigen blev de rödgröna partierna det största blocket och de ville naturligtvis fortsätta att styra staden. Denna gång ville de dock styra utan en särskild överenskommelse, men de glömde att de inte hade egen majoritet i kommunfullmäktige. Så deras första budget under mandatperioden den föll.

Ni kan tänka er vilket rabalder det blev. Socialdemokraterna blev arga, Miljöpartiet blev ännu argare, men allra argast blev nog ändå Vänsterpartiet. Hur skulle de nu kunna styra staden? Nu var det ju oppositionens politik som de skulle följa. Hur skulle de kunna göra nåt som de inte ville göra?

Det var nu, partiet som vill skapa trygghet, växtkraft och ordning o reda, ansvarsfullt klev fram och sa

– Vi ska hjälpa er ur denna svåra situation.  Kom, vi går tillsammans igenom budgeten, punkt för punkt och vi kommer tala om för er hur ni ska göra.

Efter att de rödgrönas budget fallit insåg till slut de rödgröna partierna att de inte kunde få precis som de ville. De förstod nu att de skulle bli tvungna att förhandla, förankra och kompromissa. Annars riskerade de att förlora omröstningarna i fullmäktige.

Sedan den dagen arbetar den framgångsrika staden på ett helt annat sätt för att besluta om en budget.

Är sagan slut nu? Nej, det är den inte, eftersom det egentligen inte var en saga utan en berättelse om varför den nuvarande budgetprocessen i Borås har kommit till. Där vi tillsammans med andra teoretiskt skulle kunna fälla budgeten i alla dess delar.

Vi moderater känner en stor stolthet över Borås och det som vi som parti hittills har åstadkommit för kommunens utveckling. Det är genom vår vilja till gemensamt arbete, genom vår pragmatiska hållning och genom vår förankring i de moderata värderingarna som dagens Borås har formats. När vi moderater blickar framåt har vi alltid Borås och boråsarens bästa för ögonen.

Samtidigt gör kärleken till Borås oss aldrig hemmablinda. Vi ser de problem och utmaningar som finns här. Vi ser det utanförskap som ställer människor vid sidan av samhället och vi ser den växande otryggheten som många upplever.

Vi har blivit uppmärksammade på ett företagsklimat som försämras när politiker står i vägen eller inte är lyhörda.

Vi har uppmärksammat att skolan och omsorgen behöver mer fokus på kvalité och valfrihet, snarare än politiker som sätter krokben för utförarna.

Vi vill göra de rödgröna uppmärksamma på nödvändigheten av ett bostadsbyggande som klarar av att möta människors vilja att kalla sig boråsare.

Vi ser utmaningarna och vi är redo att ta oss an dem.

Moderaterna har lämnat ett stort antal förslag – inspel – till årets budget. Förslag som gäller för både stad och landsbygd. Förslag som gör vardagen enklare att hantera för de boråsare som inte alltid får så mycket plats i den politiska debatten. Vi har lämnat förslag som gör vardagen tryggare för de boråsare som har de svagaste rösterna.

Moderaterna har utgått från tre viktiga prioriteringar – Trygghet, Växtkraft samt Ordning och reda. Bland de moderata inspel som nu finns med i liggande budgetförslag vill jag särskilt nämna

 • kraftsamling kring arbetet mot hedersrelaterat våld
 • att ansvaret för vård av unga dementa nu kommer att tydliggöras.
 • förslag om åtgärder för tryggare trafikmiljöer på Viared, i Dalsjöfors, i Viskafors, i Sjömarken och i Fristad

och jag vill också nämna

 • att nu kommer ett samarbete mellan föreningsliv och kommunens fritidshem att utvecklas. Detta gör oss särskilt nöjda. I oktober fastställde moderaterna sitt nya reformprogram i Örebro och i november genomförs förslaget i Borås. Detta måste väl ändå kallas för framgångsrikt politiskt arbete.

Förslag som de rödgröna inte vill stödja och som vi naturligtvis kommer argumentera för idag är att

 • Styra upp LOV-verksamheterna.
 • Teckna ramavtal med externa utförare.
 • Införa demensteam i hemtjänsten
 • Kameraövervaka otrygga miljöer
 • Göra trygghetsskapande åtgärder vid gångtunnlar
 • Ta fram förebyggande program för att motverka psykisk ohälsa i skolan

Ytterligare förslag som ryms inom trygghet, växtkraft och ordning och reda är att:

 • Förstärka skolor med fler personalgrupper (socialpedagoger,fritidsledare)
 • Erbjuda skolundervisning på finska.
 • Utreda en ny taxemodell för miljötillsyn.
 • Erbjuda en värdig äldreomsorg för funktionshindrade.
 • Renodla hemtjänstens arbetsuppgifter.
 • Ge Grundskolenämnden + 5 mnkr
 • Att Borås ska ansöka om att bli årets studentstad senast 2019

Idag kommer jag och mina partivänner att argumentera för våra yrkanden, för våra förslag som visar att vi tar tryggheten på allvar, såväl på gator och torg som i hemmet och i välfärden.

Som visar att vi prioriterar växtkraft med en politik som uppmuntrar jobb och företagande, möjliggör fler bostäder och viktig infrastruktur. Som visar att vi vill att det är ordning och reda, såväl i ekonomi och politik, som i äldreomsorg och klassrum.

Det är viktiga prioriteringar för hela Borås – såväl för staden som för landsbygden eftersom vi ser och tar ansvar för hela kommunen och alla boråsare.

Ordförande, kommunfullmäktige och åhörare

Berättelsen om staden någonstans i världen den fortsätter. Det ansvarsfulla partiet som har trygghet, växtkraft och ordning o reda i fokus kommer att fortsätta sitt arbete med att göra staden ännu mer framgångsrik och ännu mer uppskattad av sina invånare.

 

 

Jag yrkar bifall till Moderata Samlingspartiets samtliga yrkanden

samt allianspartiernas gemensamma yrkanden