Blogg

Reflektioner från Almedalen

Ja, jag har varit i Visby. Jag har varit på flera av de seminarier som Almedalen erbjuder. Jag har bott i en hyrd lägenhet med fem sängplatser och där vi sov fyra personer i samma rum. Det var tur att vi känner varandra sedan tidigare. Det har underlättat när alla ska iväg till första morgonseminariet och det är kö till badrummet. Att samsas om ett badrum är ju vardag i många familjer, men kan vara en källa till konflikt. Vi lyckades i varje fall att lösa den utmaningen.

Att bo tillsammans har också sina fördelar. Det innebär att jag kan få tips om seminarier som jag själv inte hittat i det stora utbudet. Att bo tillsammans gör att jag har någon att ventilera mina nya intryck med efter en intensiv dag. Att bo tillsammans innebär att vi lär känna varandra än bättre och det kommer vara en tillgång i det fortsatta politiska arbetet.

Vad tar jag med mig från Almedalen som är till nytta för Borås?  Jo, att vi är många kommuner som har att ta itu med samma utmaningar när det gäller att bygga fler bostäder. När vi förtätar vår stad måste vi också tänka på livet mellan husen. De som ska bo måste uppleva att det går att leva, inte bara bo. Därför behövs ytor som bjuder in till att mötas på, att kunna nyttja för både boende och besökare. Ett bostadsområde, ett kvarter och en gata ska upplevas som en trygg plats. På ett seminarium ställdes stadsbild mot stadsliv. Jag föredrar uttrycket stadsliv.

Då kommer vi in på en annan reflektion angående bostadsbyggnation. Vad det är för bostäder som ska byggas. De ska vara enerisnåla. De ska upplevas som attraktiva, både till utseende och funktion. De ska ha en pris- avgifts- ochhyresnivå  som många kan tänka sig att betala. Det är verkligen en utmaning att ta itu med, då det råder olika meningar om vad som är attraktivt både avseende fastigheters skönhet eller kostnadsnivå. Därför behövs det en mångfald av bostäder, upplåtelseform och fastighetsägare.

En tredje reflektion gäller bostäder för äldre. Jag var och lyssnade på hur Boden arbetat tillsammans med näringslivet för att bygga nytt vård- och omsorgsboende. Kommunalråd och tjänsteman stod tillsammans med vårdentreprenör, fastighetsförvaltare och byggföretag och berättade om hur de tillsammans kan erbjuda bra bostäder med vård och omsorg med god kvalitet. En kommentar som satte sig var om det verkligen är kommunala förvaltningar som ska bygga bostäder när det kommunala ansvaret är att ge vård och omsorg. Ja, det är en fråga att ställa även i Borås när vi står inför situationen att det behövs investeringar inom många fler verksamheter till exempel förskola, grundskola och gymnasieskolan.

Jag hoppas att Socialdemokraterna i Borås tar intryck av hur andra kommuner med (S)-styre drar nytta av vad näringslivet har att erbjuda. Moderaterna och våra allianskollegor är i varje fall beredda att lyssna och tillsammans med näringslivet finna lösningar som är till nytta för kommuninvånarna.