Blogg

Politiskt initiativ som gett ett bra resultat

Kommunalrådet får ibland vara med om händelser som Annette aldrig hade fått göra. Idag var det ett sådant tillfälle. Bäckängsgymnasiet hade invigning av Skolbibliotek/Matsal och jag fick som kommunalråd möjlighet att både delta och invigningstala.

I mitt tal talade jag om att matvanor, hälsa och lärande hänger ihop och att näringsrik mat är en förutsättning för att må bra, kunna koncentrera sig samt för att kunna prestera. I Bäckängs nya matsal har det verkligen skapats förutsättningar för att trivas, vilket bidrar till att elever också vill sitta ner och äta. Jag talade också om att ett bibliotek inte bara är böcker utan också en pedagogisk resurs för elever och lärare, men också ett ställe för att hitta lugn. Med både en ny matsal och ett nytt bibliotek kommer eleverna verkligen ges bättre förutsättningar att lyckas med sina studier.

Ett politiskt initiativ, från Allianspartiernas budget, som verkligen gett ett bra resultat!