Blogg

Inte tillräckligt bra företagsklimat

Bättre men inte tillräckligt bra det är rubriken för ett pressmeddelande som skickats från Borås Stad.

Pressmeddelandet handlar resultaten av den enkät, Insikt, som görs av SKL, Sveriges kommuner och landsting, och som på nationell nivå presenteras under namnet Öppna jämförelser Företagsklimat 2016.

De berörda områdena är brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Service mäts i avseende på information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Detta är en undersökning där de företagare som svarar har haft kontakt med kommunen och svaren grundar sig därför på egen upplevelse framför attityd. Det är anledningen till att vi politiker valt att ha resultatet från denna undersökning som en indikator att följa i Borås Stads budget.

Borås har klättrat två platser på rankingen, men ligger fortfarande lågt jämfört med deltagande kommuner, plats 121 av 139. Det är verkligen inte tillräckligt bra! Det som brister är i de flesta fall effektiviteten i handläggningen medan bemötandet i regel får högt betyg.

Flera kommuner i vår närhet lyckas bättre. Vad har Trollhättan tagit för politiska beslut för att effektivisera bygglovsprocessen? Kan det vara att de liksom Örebro arbetat med och fastställt en tydlig process för hur arbetet ska ske från det att ett företag tar kontakt till dess byggprojektet startar?
Vad har Skövde och Varberg tagit för beslut för att företagarna är mer nöjda med hur de arbetar med markupplåtelser? Kan det vara att det finns tydliga riktlinjer för markanvisning och kortare tid till politiskt beslut? Vad har Gislaveds politiker tagit för beslut för att klättrat flest platser i rankingen?

Det är frågor som, framförallt, de rödgröna ordförandena i berörda nämnder behöver fundera på.