Blogg

Hellre samtal om växtkraft än plakatpolitik

Har du valt en friskola för din son eller dotter eller har hon eller han tänkt att välja en gymnasieutbildning på en fristående gymnasieskola? Bor din mamma på ett boende som drivs av ett vårdföretag eller har hon valt bort kommunens hemtjänst för att istället välja ett hemtjänstföretag? Vill du kunna fortsätta att välja vad som är bäst för dig och dina närmaste? Då ska du fortsätta läsa.

I förra veckan presenterade den rödgröna regeringen tillsammans med Vänsterpartiet ett förslag till vinstförbud i fristående välfärdsföretag. Själva talar de om vinstbegränsning, men det är en felaktig beskrivning av vad de faktiskt föreslår. Vad är det då som föreslås? Jo, ett vinsttak på sju procent av bokfört operativt kapital plus statslåneräntan. Problemet med att basera vinsttaket på operativt kapital är att välfärdsföretag inte drivs särskilt mycket av operativt kapital utan är snarare väldigt arbetskraftsintensiva. Det vill säga företagen har väldigt lite av maskiner och annat som kallas operativt kapital. De tillgångar som de har är främst personal.

Alltså sätts taket för hur stor vinst som får göras så lågt att det närmast är att kalla för ett vinstförbud. Revisionsbyrån PWC har beräknat att 80 procent av de vinstdrivande bolagen i välfärden kommer att få sin vinst sänkt med mellan 80 och 100 procent. Det skulle innebära att det för många av dessa inte längre skulle finnas förutsättningar att bedriva en ekonomiskt sund verksamhet med möjlighet till vidareutveckling och investeringar. Det är orsaken till att jag anser att de socialistiska partierna har gjort upp om ett vinstförbud och därmed ett förbud mot företagande inom välfärden.

Det är ett socialistiskt förslag som skulle få stora konsekvenser. Kommuner runt om i landet kommer att drabbas av högre kostnader och den service och välfärd som människor själva valt kommer att försvinna om förslaget om vinstförbud skulle gå igenom i riksdagen. Just nu ser det dock ut som om att det inte går att få en majoritet i riksdagen för förslaget. Det är bra, men räkna med att de socialistiska partierna kommer att fortsätta driva frågan. Det verkar som om att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet hellre bedriver plakatpolitik tillsammans än att fundera över hur vi kan skapa växtkraft välfärden så att den blir ännu bättre.

Moderaterna har länge försökt föra en diskussion om kvalitet och innehåll i verksamheter, oberoende av vem som driver dem. Det borde vi tala mycket mer om, istället för att begränsa människors möjlighet att driva företag.