Blogg

Funderingar från en tågkupé


Jag har varit på konferens och åkt tåg till och från Stockholm. 50 minuter sen till och 25 minuter sen från huvudstaden. Förseningen hem innebar att flera taxibilar fick körningar runt om i Västsverige från Herrljunga. SJ borde kunna göra andra saker än att betala taxiresor för försenade passagerare.

Spårfel, spårarbeten under helgen, fel på kontaktledning och långsamt godståg (som det vare sig går att köra om eller över). Det är ingen hejd på förklaringar till varför SJ:s tåg är försenade. Dessa förklaringar är det inget att säga om för det är händelser som sker och som SJ knappast kan lastas för.

De regeringar som lämnat efter sig en underhållsskuld då de prioriterat nyinvesteringar framför underhåll är det dem vi ska vara arga på?

Nej, jag tänker att det hjälper inte att lägga skulden på någon som borde ha gjort något för länge sedan. Jag tänker att det är bättre att göra något här och nu och föreslå vad som behöver göras framåt.

Det är därför som mitt parti Moderaterna vill avsätta mer medel till underhåll av järnvägen i Sverige, det är därför Moderaterna i Västra Götaland vill rusta upp och bygga nya spår utefter västra stambanan. Det är därför som jag och Moderaterna i Borås kämpar för en ny järnväg som kan avlasta västra stambanan

Vi behöver alltså både underhålla och planera för ny järnväg för att få bättre och snabbare persontransporter mellan Stockholm och Borås. Allt kan inte göras samtidigt men planeringen måste göras nu, eftersom det finns stora brister i järnvägssystemet.