Blogg

Ett narkotikafritt Borås

Idag är politiker från svenska kommuner på konferens i Kaunas, Litauen. Kommunerna, som dessa politiker representerar, är medlemmar i ECAD (European Cities Against Drugs) och har därmed aktivt tagit ställning mot alla försök att legalisera narkotika på såväl nationell som internationell nivå. Det har Borås Stad gjort genom att bli medlem i ECAD.

Narkotikan är orsaken till mycket av brottsligheten och eländet i vårt samhälle och försäljningen av droger bidrar till att finansiera och föda den organiserade brottsligheten. Den brottslighet som följer i missbrukets spår drabbar de laglydiga invånarna. Privatpersoner och företag råkar utför inbrott, men de riskerar även att råka illa ut då uppgörelser mellan brottsnätverk sker på allmänna platser och i bostadsområden. Vilket också har hänt i Borås.

Den rikliga förekomsten av droger bekymrar mig. Det är allvarligt att drogerna idag säljs öppet på gator och torg. Särskilt allvarligt är det att droger förekommer även i skolor och att försäljning sker i direkt anslutning till skolorna.

Jag instämmer helt och hållet i det som ECAD Sverige skriver i sin plattform på sin hemsida

”….Eftersom kommunerna får bära en stor del av kostnaderna för de mänskliga lidanden som följer i spåren av drogmissbruket, har vi all anledning att tillsammans bilda opinion mot de krafter som vill liberalisera narkotikapolitiken. Vi måste skapa allianser för att bredda och fördjupa intresset för och engagemanget kring drogfrågorna. Vi vill få till stånd ett landsomfattande aktivt och folkligt förankrat motstånd mot narkotika……. En lokal mobilisering kring drogfrågorna är nödvändig. Det gäller att få upp narkotikafrågan på dagordningen i varje kommun! Engagemanget måste vidgas – såväl politiskt som operativt – från den sociala sfären till andra områden som skola, fritid och kultur. Även utanför den kommunala organisationen ska det märkas att kommunen anslutit sig till ECAD – i föreningsliv, i samverkan med polis, med företag osv.

Alla skall aktiveras för en narkotikafri hemkommun!

Detta ska alltså även gälla i Borås!