Blogg

Det ska löna sig att arbeta

I söndags kampanjade Moderaterna i Borås på Toarpsdagen i Dalsjöfors. Vi träffade väljare och hade många bra samtal. Med oss hade vi material som på ett kortfattat vis presenterar vår politik. På ett vykort går det att läsa ”Din röst för sänkt pensionärsskatt”. På kortet står det bland annat att vi moderater anser att det ska löna sig att arbeta och att ha arbetat. Därför vill vi sänka skatten för pensionärer och för äldre som arbetar.

Igår presenterade den svenska regeringen budgetpropositionen för 2018. Ledande socialdemokratiska politiker slår sig för bröstet och hyllar sänkningen av skatten för pensionärer.
Men jag skulle vilja problematisera kring detta och ställa samma fråga som min partikamrat Ulf Kristersson (M) ställde till finansminister Magdalena Andersson (S) i Riksdagen – Skulle socialdemokraterna ha sänkt skatten för pensionärerna om alliansregeringen inte först hade sänkt skatten på arbete?

Moderaterna föreslog så sent som i våras (i ekonomiska vårmotionen) att ta bort den så kallade ”pensionärsskatten” för alla med inkomster upp till 170 000. Vi föreslog även sänkt skatt för seniora medarbetare, d v s att skatten ska sänkas redan från 64 års ålder och vi föreslog dessutom sänkta anställningskostnader för seniora medarbetare som innebär att löneskatten, som nuvarande regering har infört, ska tas bort. Dubbel förbättring tycker vi – det ska löna sig att arbeta.

Jag har ofta hört våra politiska motståndare antyda att det enda alliansregeringen gjorde under sina åtta år vid makten vara att sänka skatterna. Min fråga blir då – varför vågar de inte avskaffa jobbskatteavdraget? Jag antar att även Socialdemokraterna innerst inne är medvetna om att världens högsta skatter, på låga inkomster, behöver sänkas för att fler ska få jobb. Tyvärr vågar Socialdemokraterna inte föreslå det som Moderaterna vågar göra.

Moderaterna föreslog, också i våras, sänkta skatter för personer med låga inkomster. Det skulle innebära att en polis, sjuksköterska eller lärare skulle få cirka 500 mer i plånboken varje månad. Denna satsning kombineras med en bidragsreform som innefattar ökade krav på aktivitet och jobbsökande när någon får försörjningsstöd eller är utan arbete.

Det är en självklarhet för mig som moderat att det ska löna sig att arbeta och det måste löna sig att gå från bidrag till arbete.