Blogg

Det duger inte!

Transportstyrelsens outsourcing…. Ja, vad ska vi säga om det?

Lägg upp ”skiten” på bordet. Stå för de misstag som är begångna. Ge den information som är nödvändig. Därefter kan vi alla, som har uppgifter hos Transportstyrelsen, värdera vad som har hänt.

Tillräckligt redovisat är det i varje fall inte i dagsläget. En minister säger att denne haft information länge, en annan minister har haft informationen betydligt kortare tid. Om statsministern har haft någon information över huvud taget, det vet vi inte.

En pressekreterare för statsministern har ingen information och det är väl i och för sig inget konstigt, men att inte alls veta när statsministern har information att ge – det är oacceptabelt!

Ju längre som tystnaden råder ju fler spekulationer är det som tar fart. Låt de som behöver information få den. Därefter kan de som har nödvändig information överväga om fel är begångna.

Nu kan vi endast spekulera och önska den ena eller andra åtgärden. Vi kan önska misstroende mot den ena eller andra ministern, till och med önska misstroende mot statsministern.  Det kommer till och med hot om misstroende från Vänsterpartiet.

I skrivande stund har statsministern – äntligen – uttalat sig. Om Transportstyrelsens hantering, men ingenting om hanteringen från regeringen.
Det duger inte från en statsminister och en regering som säger sig vilja ta ansvar.