Blogg

Det är hög tid att kliva upp ur barnbassängen!

I Borås finns det behov av fler bassänger för att kunna möta efterfrågan av bad för barnfamiljer, simundervisning, föreningsliv, motionssimning samt också bad som erbjuder träning för personer med behov av varmvattenbassäng. I Borås Stads budget för 2017 har det avsatts 54,4 miljoner för att renovera Stadsparksbadet, men nu har kostnaderna rusat iväg till 93,3 miljoner. Det är en ökning med 71,5 %! För summan 93,3 miljoner får boråsarna inte en meter mer bassäng. Då är det klokt och ansvarsfullt att stanna upp och fundera på om det går att få mer för dessa extra 38,9 miljoner.

Jag blev därför mycket förvånad när jag läste dagens debattsida i BT. Representanter från de rödgröna partierna har skrivit en artikel om Stadsparksbadet och påstår att någon lagt ett förslag som innebär rivning och nedläggning av badet. Läs vad vi moderater har förslagit, noga, för det har de rödgröna undvikit att göra.

Moderaterna har tillsammans med Liberalerna och Kristdemokraterna föreslagit att
”Lokalförsörjningsnämnden får i uppdrag, tillsammans med berörda nämnder, att utreda fler alternativ för sim- och badverksamheten i Borås och återkomma till Kommunfullmäktige med redovisning före oktober månads utgång.”
Vårt förslag innebär inget annat än att vi ska jämföra den föreslagna ombyggnationen av Stadsparksbadet med andra alternativ. Därefter kan vi diskutera vilket alternativ som är det klokaste på kort och lång sikt, innan vi tar vi ett beslut. Det är förnuftigt. Det är att ta ansvar för boråsarnas skattemedel. Det är något som borde ha gjorts långt tidigare.

Jag hade förväntat mig större respekt för att vi vill undersöka om det finns andra alternativ för att erbjuda boråsarna bra förutsättningar för bad och simundervisning. Istället för att lyssna på våra argument har de rödgröna i Borås valt att vilseleda väljarna om vår vilja. Dessutom hade jag förväntat mig att de rödgröna hade visat större respekt för 93,3 miljoner kronor.

Min uppmaning är – kliv upp ur barnbassängen! Visa er vuxna nog att kunna ta en diskussion utan att skvätta ner oss moderater med osanna påståenden.