Blogg

Blogg på BT

Denna möjlighet, att få skriva om det som fyller mina dagar, kunde jag inte tacka nej till.

Bild till blogg - handlingar

Denna dag är fylld av förberedelser inför veckans fullmäktigemöte då vi ska debattera årsredovisning, personalredovisning, m m, samt förberedelser inför nästkommande KS.

Denna vecka ska jag också färdigställa Moderaternas yttranden över två remisser, Miljömål samt Översiktsplan för Borås.