Blogg

Är det företagarovänlig politik som påverkar ranking?

För tredje året i rad utser Dagens Samhälle Årets superkommuner. Rankingen är ett försök att fånga in vad som är framgångsfaktorer i kommunal utveckling. Borås hamnar i år på plats 26 av 131 kommuner som ingår i gruppen täta kommuner.  Som täta kommuner räknas kommuner med mindre än 50 procent befolkningen i glesbefolkade områden, som inte är storstadskommuner.

En hög självförsörjningskvot och en ung befolkning är det som främst lyfter Borås placering i totalrankningen. Just självförsörjningskvoten (antalet procent med bidrag) är ett område där vi faktiskt är ledande i Sverige.

Visst gläds vi alla över att Borås klättrar på rankingen, men allt är inte guld och gröna skogar. Det finns utvecklingsområden där kommunen ännu inte är i topp.

När soliditeten jämförs ligger Borås Stad längre ner, närmare bestämt på plats 96 av 131. Soliditet är förmågan att långsiktigt kunna betala för verksamheten. I och med de prognoser som finns om framtida skatteunderlag och konjunktur är dessa siffror oroväckande. Vi moderater vill inte uppleva att ”Ladorna är tomma” – för att använda ett känt citat från de rödgrönas nuvarande finansminister- utan vi kommer fortsätta att ifrågasätta låga budgeterade resultat, onödigt dyra investeringar och vidlyftiga satsningar som ökar driftskostnaderna för kommunen.

Även på näringslivsområdet ligger Borås Stad sämre till, med plats 95 av 131. Där räknas antalet företag per 1000 invånare. Det är inte en barometer över kommunens arbete utan säger mer om företagarklimatet då företag uppenbarligen inte vill etablera sig i Borås i lika stor utsträckning som i jämförbara kommuner.

Kan det vara den företagarfientliga politiken från de rödgröna som spökar? Framförallt den inställning som finns till företagande i välfärden. Vi har bland annat föreslagit ett servicecenter för företag, kortare handläggningstider för plan- och bygglovsärenden samt en företagslots med ”en dörr in”-princip. Ännu mer uttrycks i vårt Näringslivspolitiska program.

Vi moderater kommer att fortsätta att arbeta för att näringslivet ska få goda förutsättningar i Borås. För vad vore Borås utan ett framgångsrikt näringsliv? Jo, en mindre framgångsrik kommun.